marki polskie banknoty cena

Polskie banknoty po 1918

Polska po odzyskaniu niepodległości odziedziczyła po byłych zaborcach różne jednostki monetarne. Polacy posługiwali się więc austriackimi koronami, rosyjskimi rublami, niemieckimi markami, a także emitowanymi, przez zależny od niemieckiego banku centralnego twór pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa markami polskimi. Bilety marek polskich była to swojego rodzaju pożyczka, która była gwarantowana przez rząd Rzeszy Niemieckiej na… Czytaj dalej Polskie banknoty po 1918