banknot marka polska

Banknoty serii “jenerał”

Czasy I Wojny Światowej na terenach Polski przyniosły wiele zmian. Wskutek działań wojennych, większa część ziem byłego zaboru rosyjskiego trafiła pod okupację niemiecką. Na części tych ziem utworzono Jeneralne Gubernatorstwo Warszawskie. Ziemie te pod protektoratem niemieckim miały wkrótce po wojnie tworzyć Królestwo Polskie. Na tych ziemiach w obiegu były marki niemieckie oraz rosyjskie ruble. W… Czytaj dalej Banknoty serii “jenerał”