Jak posprzątać bałagan monetarny?

System monetarny Polski w osiemnastym wieku praktycznie rzecz biorąc nie istniał. Każdy region miał swoją własną monetę, które w dodatku bardzo trudno było przeliczyć na siebie nawzajem. Mało tego, sporą część monet będących w obiegu stanowiły pruskie fałszywe monety.

Zdjęcie znalezione na stronie Pobudka.org
Zdjęcie znalezione na stronie Pobudka.org

Skutkiem tego oczywiście był fatalny stan gospodarki, głęboka zapaść i niemożliwość prowadzenia normalnego handlu nie tylko zagranicznego, ale i wewnętrznego, jeśli wymagał on wymiany towarów i walut pomiędzy rejonami.

Odpowiedzialny za uporządkowanie stanu polskiej polityki monetarnej miał stać się Stanisław August Poniatowski, co wymusił na nim sejm elekcyjny przez pacta conventa. Problem jednak okazał się głębszy niż sądzono. Przede wszystkim zabrakło mennic, w których można by było bić nową, dobrą monetę. W związku z tym ustanowiono kilka dekretów, na mocy których miały powstawać i pracować nowe mennice. Najważniejsze z nich, warszawska i krakowska, miały bić monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten etap udało się zrealizować i w mennicach zaczęto bicie nowych monet. Wprawdzie nie można powiedzieć, że polski system monetarny był stworzony jako naprawdę niezależny, ponieważ miał podstawę wspólną z systemem pruskim, jednak głównym celem reformy miała być unifikacja jednostki monetarnej. Ten cel nie został osiągnięty w pełni, i pewnie nie zostałby osiągnięty nawet, gdyby zabory nie przeszkodziły w dalszym wprowadzaniu reform.

Mennice na terenie Polski wciąż biły nieco różne monety, ale przynajmniej można było je między sobą wymienić i było to stosunkowo proste. Niestety, pełnych efektów reformy nie było nigdy dane oglądać, ponieważ zabory wprowadziły ponowny chaos.

Krótki okres, przez jaki w użyciu były monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego mógłby w innych warunkach historycznych pomóc sytuacji gospodarczej kraju, jednak teraz można jedynie gdybać na ten temat. Same monety koronne do dziś są ozdobą dość licznych kolekcji numizmatycznych kolekcjonerów, nie tylko zresztą w Polsce, ponieważ były po pierwsze, przykładem odważnego działania, które jest przedmiotem dla historyków, ale także mają wielką wartość jako białe kruki- jedne z najpiękniejszym monet w historii Polski, w dodatku tak silnie związane z historią całego przecież regionu polityczno- gospodarczego, bo wiele z nich znalazło się w rękach kolekcjonerów z ówczesnych państw zaborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *