Banknoty

Polskie banknoty po 1918

Polska po odzyskaniu niepodległości odziedziczyła po byłych zaborcach różne jednostki monetarne. Polacy posługiwali się więc austriackimi koronami, rosyjskimi rublami, niemieckimi markami, a także emitowanymi, przez zależny od niemieckiego banku centralnego twór pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa markami polskimi. Bilety marek polskich była to swojego rodzaju pożyczka, która była gwarantowana przez rząd Rzeszy Niemieckiej na… Czytaj dalej Polskie banknoty po 1918

Banknot 100 PLN – informacje

W roku 1995, Polacy po raz kolejny musieli się zmierzyć z denominacją połączoną z wymianą pieniędzy. Denominacja była spowodowana hiperinflacją z końca lat 80. Założenia reformy miały zostać wprowadzone w życie dopiero, kiedy inflacja zostanie zmniejszona poniżej poziomu 10%, co udało się osiągnąć już w roku 1993. Zgodnie z ustaleniami w roku 1994 rozpoczęto wprowadzanie… Czytaj dalej Banknot 100 PLN – informacje

Banknoty z okresu denominacji

Polska weszła w 1989 roku w bardzo trudny okres. Zmiany gospodarcze oraz społeczne w kraju spowodowały, że finanse państwa były w opłakanym stanie. Kraj szarpała hiperinflacja,. Która wyniosła w najgorszym okresie 1395 procent w skali roku. Pieniądze będące w obiegu nie wystarczały na pokrycie bieżących potrzeb. Ceny wyrażane były w tysiącach, a nawet milionach. Wprowadzono… Czytaj dalej Banknoty z okresu denominacji

Polski złoty w roku 1924

Pierwsze lata niepodległości nie były zbyt szczęśliwe dla polskiej gospodarki i dla polskiej waluty. Szybko dość uchwalona 19.01.1919 roku ustawa wprowadzająca złotówkę jako polską walutę, oraz reaktywująca Bank Polski jako emitenta polskiej waluty do wprowadzenia w życie musiała poczekać przeszło pięć długich lat. W tym okresie tymczasowa waluta polska – jaką była przejęta od niemieckiego… Czytaj dalej Polski złoty w roku 1924

Banknoty serii “jenerał”

Czasy I Wojny Światowej na terenach Polski przyniosły wiele zmian. Wskutek działań wojennych, większa część ziem byłego zaboru rosyjskiego trafiła pod okupację niemiecką. Na części tych ziem utworzono Jeneralne Gubernatorstwo Warszawskie. Ziemie te pod protektoratem niemieckim miały wkrótce po wojnie tworzyć Królestwo Polskie. Na tych ziemiach w obiegu były marki niemieckie oraz rosyjskie ruble. W… Czytaj dalej Banknoty serii “jenerał”