Banknoty serii “jenerał”

Czasy I Wojny Światowej na terenach Polski przyniosły wiele zmian. Wskutek działań wojennych, większa część ziem byłego zaboru rosyjskiego trafiła pod okupację niemiecką. Na części tych ziem utworzono Jeneralne Gubernatorstwo Warszawskie. Ziemie te pod protektoratem niemieckim miały wkrótce po wojnie tworzyć Królestwo Polskie. Na tych ziemiach w obiegu były marki niemieckie oraz rosyjskie ruble. W celu ujednolicenia problemu walutowego zarząd Gubernatorstwa powołał dekretem z 9 grudnia 1917roku do życia Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Miał to być bank emisyjny, którego zarząd był związany z niemieckim bankiem centralnym. Wprowadzono równocześnie nową walutę Markę polską, którą wymieniano w stosunku 100rubli – 216 marek.

Zdjęcie znalezione na stronie Numizmatyka.waw.pl

Marki polskie wyemitowano w dwóch seriach. Pierwsza seria znana również pod nazwą „jenerał”, natomiast druga pod zwyczajową nazwą „generał” Nazwy te pochodziły od napisów, które umieszczono na banknotach marek polskich., Banknoty pierwszej serii miały pod notą prawną napis:”Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego” pisane małymi literami, to niedopatrzenie zostało poprawione już na następnej serii banknotów i brzmiał później: „Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego” Same notki prawne były poprawiane. Na pierwszej serii banknotów notka prawna brzmiała: „Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenach nominalnych”.

Taki zapis był bardzo nieprecyzyjny, więc już w następnej serii banknotów doprecyzowano go wstawiając nazwę „Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa”. W pierwszej serii wyemitowano sześć nominałów – ½, 1, 2, 5, 20, 50 oraz 100 marek polskich. Banknoty te posiadały jednakowy znak wodny w kształcie gwiazdek oraz kółek na całej powierzchni banknotu. Oznaczenia serii oraz numerów nie pojawiają się na banknotach najniższego nominału. Obie serie były w obiegu aż do pierwszych dni stycznia 1919 roku, kiedy zostały zastąpione przez marki emitowane przez polski zarząd PKKP. Ciekawostką jest to, że nawet po objęciu zarządu przez Polskę, banknoty okupacyjne były wprowadzane do obiegu z magazynów Banku Rzeszy Niemieckiej. W sumie w banknotach okupacyjnych wprowadzono 880 150 867,5 marki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *